Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
     Jesteś tutaj: Nasi partnerzy
Adres:
ul. Akademicka 12
27-400 Ostrowiec Św.

    tel. (0-41) 263-21-10
    e-mail: inkubator@wsbip.edu.pl
    http://inkubator.wsbip.edu.pl
 
Masz pytanie? Napisz do nas
Z kim współpracujemy.

Piątek, 18 październik 2007

    Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Ostrowcu, która prowadzi centrum Przedsiębiorczości i Aktywacji Zawodowej (centrum Biurowo - Konferencyjne, Miejski Inkubator Przedsiębiorczości oraz Ośrodek Aktywacji Zawodowej). Agencja Rozwoju Lokalnego realizuje wiele projektów mających na celu rozwój przedsiębiorczości (szklenia, konferencje, publikacje, seminaria, targi).

Adres:
ul. Sandomierska 26a
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel. (0-41) 249-50-01
tel./fax. (0-41) 249-50-02
e-mail: arl@arl.ostrowiec.pl
http:// www.arl.ostrowiec.pl    Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostrowcu Świętokrzyskim - grupującym rzemieślników i mała przedsiębiorczość z terenu miasta i powiatu. Prowadzi działalności zawodową (praktyki zawodowe, staże) oraz promocyjną własnej działalności).

Adres:
ul. Sienkiewicza 63
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel. (0-41) 262 69 87
e-mail:
http://
    Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zostało powołane w 1995 roku z inicjatywy samorządu lokalnego i grupy założycielskiej - koneckich przedsiębiorców. Misją Koneckiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości jest wszechstronny rozwój i promocja przedsiębiorczości na terenie rejonu koneckiego. Misja realizowana poprzez cele statutowe zgodnie z obowiązującymi procedurami, oferuje wysoką jakość usług.

KSWP posiada akredytację Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie usług szkoleniowych, doradczych i finansowych oraz Certyfikat Jakości nr 82/SZJ/2004.

Stowarzyszenie jest instytucją „non profit,” nie nastawioną na zysk i samofinansującą. KSWP rozwija się, realizuje cele statutowe szukając ciągle nowych możliwości współpracy z zewnętrznymi partnerami a także dodatkowych Ÿródeł finansowania.

Adres:
ul. Mieszka I 1
26-200 Końskie

tel. (0-41) 375-14-55
tel./fax. (0-41) 375-14-56
e-mail: kswp@kswp.org.pl
http:// www.kswp.org.plMiejsce na wizytówkę Twojej firmy.Agencja Rozwoju Lokalnego
w Ostrowcu Św.
Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Ostrowcu, która prowadzi centrum Przedsiębiorczości i Aktywacji Zawodowej ..
                                                         więcej


Cech Rzemieślników i Przedsiębiorów
w Ostrowcu Św.
Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostrowcu Świętokrzyskim - grupującym rzemieślników i mała...
                                                         więcej


Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zostało powołane w 1995 roku z inicjatywy samorządu lokalnego i grupy założycielskiej...
                                                         więcejWyższa Szkoła Biznesu
i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Św.
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości (WSBiP) została utworzona na podstawie decyzji Ministara Edukacji Narodowej nr DNS-3-0145-51/AM/96 z dnia 19.03.1996r.

Adres:
ul. Akademicka 12
27-400 Ostrowiec Św.

tel. (0-41) 263-21-10
e-mail: info@wsbip.edu.pl
www.wsbip.edu.pl
Design: S.M.
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
ul. Akademicka 12. 27-400 Ostrowiec Św.
tel. (0-41) 263-21-10
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Gospodarki